Garantii
Infomenüü » Garantii
otsi
  
 1. Garantii kestvus:
Ventor OÜ annab seadmete, materjalide ja montaažitööde vigu hõlmava garantii kestvusega 2 (kaks) aastat alates objekti üleandmise akti märgitud kuupäevast. Garantiiaja jooksul kohustub OÜ VENTOR tasuta kõrvaldama montaažitööde vead ja rikkis seadmed vastavalt oma otsusele, remontima või vahetama.
 
2. Garantii alla ei kuulu:
2.1 Seadmete valest kasutamisest, kasutamiseeskirjade rikkumisest, seadistamissuuruste muutmisest, veevärgi, kanalisatsiooni ja elektritoite riketest ja standartidele mittevastavusest põhjustatud rikked.
2.2 Seadmete hooldamisest, ümberehitusest, modifitseerimisest ja remondist põhjustatud rikked isikute poolt, keda OÜ VENTOR ei ole selleks volitanud.
2.3 Seadmete nõuetekohaselt hooldamata jätmisest, valest hooldamisest või OÜ VENTOR poolt volitamata isikute poolt teostatud hooldamisest põhjustatud rikked.
2.4 Kulumaterjalid (näit. filtrid) ja kliendi soovil paigaldatud kondensaatvee pump.
2.5 Õnnetusjuhtumitest ja loodusõnnetustest tingitud rikked.
2.6 Väikesed välimuse vigastused, mis ei mõjuta seadmete tööd (näit. kriimustused ja mõlgid).
 
3. Garantii realiseerimine:
3.1  Ilmnenud riketest teatab klient OÜ VENTOR. Rikke ilmnedes on vaja ära täita garantiiankeet, mis tuleb saata elektroonilisele postiaadressile ventor@ventor.ee või kui kliendil ei ole võimalik seda teha, peab vajalike dokumentidega (teostatud tööde AKT või arve) pöörduda Ventor OÜ kontorisse aadressil Tähe 127, Tartu. Üldjuhul toimub garantiitööde vastuvõtmine tööpäeviti kell 9.00-16.00.
3.2 Rikke tekkimise kuupäevaks loeb OÜ VENTOR garantiiankeedi esitamise päeva. Peale garantiiankeedi esitamist võetakse kliendiga hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul ühendust ning lepitakse kokku tehniku visiidi aeg. Tehniku visiit toimub esimesel võimalusel jooksva töögraafiku alusel, kuid mitte hiljem kui 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul.
3.3 OÜ VENTOR kohustub remontima seadme oma kulu ja vahenditega asukohas, kus teostati montaažitöö. 
3.4 Juhul, kui seadmed osutuvad väljaspool garantiid olevaks vastavalt ülaltoodud tingimustele, tasub klient väljasõidu ja tööde eest vastavalt OÜ VENTOR hinnakirjale, mille minimaalseks tasuks on 40 eur. + km.
3.5 OÜ VENTOR kohustub tegema kõik endast oleneva seadme remondiks, kuid ei vastuta tagavaraosade tarnijate ja transpordil põhjustatud viivituste eest. Vajaliku varuosa puudumisel tellitakse see tootja tehasest, mille tõttu võivad remonttööd pikeneda mitme kuu võrra, sõltuvalt varuosade tarneajast.
3.6 OÜ VENTOR ei vastuta seadmete rikkest põhjustatud kaudsete kulude ja moraalse kahju eest.
 
otsi Ostukorv on hetkel tühi
Ventor OÜ
Üldkontaktid
Töhe 127f, 50113 Tartu
Telefon: +372 5186563
Faks: +372
E-post: ventor@ventor.ee
--------------------------------------
...
Tel: +372 7 348 245
...
E-post: ventor@ventor.ee
  BestIT